ВАС

Бивш окръжен прокурор иска 130 000 лв. обезщетение от ВСС, съдът му даде 5000 лв.

Бившият окръжен прокурор на Хасково Иван Ванчев осъди Висшия съдебен съвет (ВСС) за 5000 лв. обезщетение за незаконно наказание за случай отпреди 11 години. Това реши окончателно тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС). Ванчев беше поискал над 130 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди и лихва, но съдът намали сумата 20 пъти, обобщава Лекс.

През ноември 2011 г. тогавашният главен прокурор Борис Велчев поиска ВСС да отстрани от длъжност за 6 месеца и да уволни Ванчев за уронване на престижа на съдебната власт. По онова време около Ванчев избухна скандал като се твърдеше, че той е наел частен детектив, който да следи приятелката му – съдийка от окръжния съд в Хасково. Детективът снимал срещите ѝ с различни хора, докато е била в столицата, подслушани били и нейни разговори с политици и магистрати.

ВСС отстрани временно от длъжност Иван Ванчев, а на 7 юни 2012 г. не го уволни, а го наказа с намаляване на заплатата с 10% за шест месеца.

Година по-късно обаче ВАС окончателно отмени наказанието като прие, че историята с частния детектив се е случила докато Ванчев е бил в отпуск, не е използвал служебното си положение, а и в крайна сметка става дума за чисто лични отношения.

През 2018 г. Иван Ванчев завежда дело срещу ВСС по Закона за отговорността на държавата и общини за вреди (ЗОДОВ) като претендира за 130 534 лв. обезщетение и лихва заради незаконното наказание.

Административен съд София-град (АССГ) му присъжда само 7000 лв., но решението е отменено от ВАС, който връща делото за ново разглеждане. От решението става ясно, че бившият окръжен прокурор на Хасково иска 100 000 лв. обезщетение и 30 534 лв. лихва за причинени неимуществени вреди в периода от 4 април 2015 г. до 4 април 2018 г.

Ванчев претендира вреди на няколко основания – 10 000 лв. за образуването на дисциплинарното производство; 25 000 лв. за отстраняването си от длъжност; 15 000 лв. за разгласена от ВСС информация в медиите за образуваната срещу него дисциплинарка; 10 000 лв. за продължителността на дисциплинарното производство и 40 000 лв. за наложеното наказание.

Бившият шеф на ОП-Хасково твърди, че докато е траела дисциплинарката, са били накърнени личното му достойнство и добро име като човек и професионалист, самочувствието му е било понижено, бил в изолация от обществото, влошили се отношенията му с близки и колеги, изпаднал в депресия, получил психоемоционален стрес от рязката промяна на личната и професионалната му сфера, изпитвал тревога и напрежение, че ще бъде уволнен и няма да може да издържа семейството си, нито пък да си намери работа в областта на правото. Наред с това се обострило негово по-старо заболяване.

По време на делото пред АССГ, трима души – съдия, прокурор и брат му, свидетелствали за състоянието, в което изпаднал, след образуване на дисциплинарното производство, и за тревогите и грижите, които изпитвал.

В решението си АССГ приема за частично основателен само иска, в който се претендира обезщетение от 40 000 лв. заради наложеното наказание. Останалите са отхвърлени.

Съдът посочва, че е установено наличието на вредите, свързани с личните негативни изживявания на Иван Ванчев. „Настоящият състав намира, че горните чувства, породили сочените негативни емоции на стрес и притеснения са неминуема последица за всеки един нормално интелигентен човек, който е попадал и би попаднал в процедура по дисциплинарно наказване, особено когато става въпрос за искане за налагане на най-тежкото наказание и заплаха за оставане без работа и разрушаване на изградената кариера, поради което и не всяка подобна емоция следва и е възможно да се доказва непременно със свидетелски показания, още повече, че в подобна ситуация човек често се затваря в себе си, в каквато посока са свидетелските показания, и трудно споделя притесненията и емоциите си“, казва АССГ.

Съдът добавя и че медийните публикации по темата са оказали реално отражение върху професионалното достойнство, чест и авторитет на Ванчев. Но АССГ не приема твърденията за влошаване на здравословното състояние на Иван Ванчев, защото липсват доказателства това да е станало вследствие на дисциплинарното производство. „Неимуществените вреди са конкретно определими и присъденото парично обезщетение за тях следва да съответства на необходимостта за преодоляването им, следва да е достатъчно по размер за репарирането им – в съответствие с общоприетия критерий за справедливост и с оглед особеностите на конкретния случай, като същевременно обезщетението не следва да надвишава този достатъчен и справедлив размер, необходим за обезщетяването на конкретно претърпените неимуществени вреди. Следва да се отчете и обстоятелството, че тези вреди са такива по естеството си, че не могат да бъдат изцяло заличени, те не могат да бъдат отстранени така, както засягането на увредено имущество може да се отстрани чрез заплащане на парично обезщетение или поправянето му. Понесеното душевно страдание не може по никакъв начин да се заличи впоследствие, нито пък да се замени с някакво напълно съответно на него обезщетение по вид и по размер“, посочва АССГ.

Съдът допълва, че въпреки това обезщетението трябва да бъде в някакви разумни граници и съобразно съдебната практика. Заради това според АССГ в случая разумният и справедлив размер за причинените неимуществени вреди от отмененото наказание е 7000 лв. и 2134.42 лева лихва.

Както Иван Ванчев, така и ВСС обжалват решението на първата инстанция пред Върховния административен съд.

Тричленен състав на ВАС с председател Жанета Петрова и членове Светлана Борисова (докладчик) и Аглика Адамова изцяло споделя доводите на АССГ. Не е съгласен само с определения размер на обезщетението. „Касационната инстанция намира, че определеният от съда размер на обезщетението е завишен. Като резултат от проведеното дисциплинарно производство на ищеца е било наложено наказание намаляване на трудовото възнаграждение с 10% за срок от шест месеца. Независимо, че всяко дисциплинарно наказание на магистрат засяга неговата чест и професионално достойнство, следва да се има предвид, че това наказание е сравнително леко. Касационната инстанция счита, че справедливият размер на обезщетение е 5000 лева. С оглед на това решението следва да бъде отменено за размера от 5000 лева до 7000 лева и за лихвата върху него за сумата от 1524.50 лева до 2134.42 лева и за тази част претенциите следва да бъдат отхвърлени. В останалата част обжалваното решение е правилно и следва да бъде оставено в сила“, посочва ВАС.

Решението е окончателно.