Висш съдебен съвет

Пленумът на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането по същество на предложенията на министъра на правосъдието за предсрочно освобождаване от длъжност на Иван Гешев

Пленумът на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането по същество на предложенията на министъра на правосъдието за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Гешев по чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията на Република България до влизане в сила на Определение № 4621/16.05.2022 г. на Върховния административен съд (ВАС) – Шесто отделение, по адм. дело № 3944/2022 г., предвид заявеното намерение за касационно обжалване на съдебния акт. Министърът на правосъдието ще свика заседание на Пленума на ВСС незабавно след произнасянето на петчленен състав на ВАС. Решението бе взето от членовете на ВСС със 17 гласа „за“, като в гласуването не участва главният прокурор.

Министър Надежда Йорданова обжалва решението на Пленума на ВСС, с което не бяха допуснати за разглеждане част от представените от нея фактическите и правни обстоятелствата за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор. Тричленен състав на ВАС отмени решението на Пленума на ВСС по т. 5 – казуса „Жоси“, относно действия и бездействия на Иван Гешев в периода след встъпването му в длъжност на 18 декември 2019 г., и отхвърли като неоснователна жалбата на министъра по другите искания.

На 4 май 2022 г. Пленумът на ВСС взе решение да разгледа в една обща процедура предложенията – от проф. Янаки Стоилов, допуснато изцяло, след предоставеното уточнението на 19 април 2021 г. от министър Надежда Йорданова, както и направеното от нея предложение на 02.03.2022 г., в допуснатите части.

Процедурата по предложението на настоящия министър бе открита на 4 април т. г., а по предложението на служебния министър на правосъдието – на 4 май, след отстраняване на констатираните от ПВСС нередовности.