програма ВСС

Открити уроци в гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив по образователната програма на ВСС

Младши съдии от Окръжен съд  – Пловдив и прокурори от Окръжна прокуратура в града, изнесоха вчера открити уроци пред ученици от 10 и 11 клас от Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ в Града под тепетата в рамките на Образователна програма на ВСС в партньорство с МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Магистратите проведоха среща с учениците в часа на класния ръководител в Актовата зала на едно от най-старите училища в България. Зам.-окръжният прокурор Галина Андреева-Минчева и младшите съдии в Окръжен съд – Пловдив Величка Запрянова, Силвия Алексова и Мирела Чипова говориха за професията на прокурора и съдията и споделиха казуси от своята практика. Интерес предизвикаха темите за престъпления, извършвани от наркозависими, домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите, трафика на хора, компютърните престъпления.

Образователната програма на ВСС е насочена към формиране и повишаване на правната грамотност и култура на учениците, стимулиране на интереса им към правото и професионално ориентиране в юридическите науки, повишаване на информираността им за съдебната власт, изграждане на ценностно отношение към закона, както и към ограничаване на негативните модели на поведение.

През учебната 2021/2022 г. програмата се осъществява съвместно между Окръжен съд-Пловдив и Апелативната и Окръжната прокуратура в Пловдив. В нея участват и ученици от Националната търговска гимназия в града.