съд габрово

Условна присъда за престъпление против данъчната система

С присъда на Габровски окръжен съд Ц. Ч. от Русе е призната за виновна в това, че през периода 1 август 2012 г. – 14 декември 2012 г., при условията на продължавано престъпление, като представляваща търговско дружество със седалище в Дряново, упълномощена от управителя, избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери – 560 658 лева, като затаила истина в подадени пред ТД на НАП справки-декларации по чл. 125 от ЗДДС, непосочвайки реалното отчуждаване на доставени стоки с вътрешно-общностни придобивания в ЕС.

За извършеното престъпление по НК на подсъдимата е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 1 година и 6 месеца, чието изпълнение е било отложено за срок от 3 години, както и глоба в размер на 1000 лева.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд-Велико Търново.