обучение прокурори

Регионално обучение по борбата с организираната престъпност

Окръжна прокуратура – Плевен, съвместно с Националния институт на правосъдието, в рамките на Програмата за регионално обучение, бе организатор на семинар на тема „Организирана престъпност дейност: Практически проблеми на материалноправния режим“. Той се проведе в град Вършец. Лектор на обучението бе доц. д-р Ива Пушкарова. Участие взеха прокурори от Окръжна и Районна прокуратура-Плевен, прокурорски помощници, следователи от ОСлО-Плевен, разследващи полицаи от ОД на МВР – Плевен.

На обучението бяха представени и дискутирани редица теми по наказателноправния режим на организираната престъпна дейност /ОПД/, престъпни сдружения, форми на ОПД и други форми на задружна престъпна дейност, стратегии за разследване и други.

Основна цел на обучението е повишаване на знанията и практическите умения на магистратите и разследващите полицаи при прилагане на практика на законодателството, свързано с материята организирана престъпна дейност.