съд благоевград

Съдят управител на фирма за данъчно престъпление за 169 787,87 лева

Окръжна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу К. П. за извършено от нея престъпление по НК.

Обвиняемата управлявала търговско дружество. В качеството си на негов представител тя подала пред Национална агенция по приходите – София, офис Благоевград, документи, изисквани по силата на Закона за данък върху добавената стойност. В справките-декларации били посочени извършени покупки за съответния данъчно-облагаем период с начислен ДДС.

В действителност използваните от К. П. пред органите на приходите документи били с невярно съдържание. В дневниците за покупки били отразени фактури за покупки на арматурни мрежи, без реално да са извършени доставки на стоките по тях. Това довело до формиране на неверни данни относно дължим за внасяне ДДС през съответния отчетен период. В резултат на това К. П. приспаднала неследващ се данъчен кредит в размер на 169 787,87 лева и избегнала плащането на данъчни задължения в особено големи размери.

Предстои делото да продължи в съда.