съд варна

Съдят банкова служителка за присвояване на обща стойност 440 000 лева

М. В. и П.Т. – бивши банкови служители, ще бъдат съдени по обвинителен акт на Районна прокуратура – Варна, внесен в съда. Двамата са привлечени в качеството им на обвиняеми за това, че в условията на продължавано престъпление, в качеството им на длъжностни лица в банков клон, в кръга на службата си, съставили неистински частни документи и ги употребили – престъпление по НК. Жената е обвинена и в това, че в условията на продължавано престъпление, присвоила чужди пари, връчени в качеството й на длъжностно лице и поверени й да ги пази и управлява, като длъжностното присвояване е в големи размери.

М.В. и П.Т. работели в банков клон, намиращ се в търговски център на бул. „Република“ във Варна. Обвиняемата жена била назначена на длъжност „специалист обслужване на клиенти“ през 2008 г. По силата на заеманата длъжност тя извършвала банкови операции, като работела с парични наличности. Работела на касово гише, зад което се намирало трезорно помещение. При обслужване на клиенти обвиняемата боравела с парични суми в лева и валута, които вземала, държала и носела от, в и към поверените й каси. Жената приготвяла и изпращала така наречените „ценни пратки”, съдържащи различни парични суми до Централното управление на банката в София. Тези ценни пратки се запечатвали в специални пликове, ведно със съответните документи. Мъжът работел в банката от 1996 г., като от 2011 г. заемал длъжността „мениджър оперативна дейност“ и отговарял за цялостната оперативната дейност във филиала.

През 2015 година М. В., познавайки правилата на работа в банковия клон и отчитайки някои слабости на системата, решила да се възползва от своето служебно положение и да присвои парични суми от поверените й касови наличности. Тя разчитала на това, че липсващите суми, нямало да бъдат установени от ревизиращите я лица или други нейни колеги, тъй като обикновено ревизиите не се извършили надлежно, а процедурите се следвали формално и в действителност не се установявали точните суми в лева и валута в касите.

В периода март – юни 2015 г. тя присвоила чужди пари на обща стойност 440 000 лева, от които сумата от 180 000 евро с равностойност 352 620 лева и сумата от 87 380 лева, собственост на банката, за която работела. За да успее да оправдае липсите в касите, жената решила да извършва фиктивни сделки с несъществуващи клиенти. Тя съставяла неистински документ за продажба на валута на лица с произволно измислени имена и данни. В някои от случаите П.Т. извършвал същото вместо своята колежка.

Предстои делото срещу обвиняемите да бъде насрочено за разглеждане във Варненския районен съд. Ако бъдат признати за виновни, те могат да получат наказание „лишаване от свобода“ за срок до дванадесет години, като съдът може да постанови и лишаване от право да заемат определена държавна или обществена длъжност. За присвояването на крупната сума жената може да получи наказание „лишаване от свобода“ от три до петнадесет години.