Надежда Йорданова

Министърът на правосъдието посети Адвокатска колегия – Велико Търново

В офиса на адвокатска колегия – Велико Търново, членовете на ръководните органи на колегията се срещнаха с министъра на правосъдието г-жа Надежда Йорданова.

На срещата бяха поставени въпроси за достъпа на адвокати до Съдебната палата, електронното правораздаване, проблеми с назначаване на вещи лица, предоставяне информация на адвокати по прокурорски преписки и досъдебни производства и правната помощ.

Министърът на правосъдието поздрави адвокатите от колегията по случай Деня на Конституцията и юриста. Специална благодарност бе изказана на адвокатите, които предоставят правна помощ по проект по Норвежкия финансов механизъм – Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност, със специален фокус за насилието върху жени и деца.