изпит прокурори

652 кандидати се явиха на писмения изпит за младши прокурори

Проведе се писменият изпит по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет конкурс за заемане на 29 длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури. На конкурс са обявени 12 длъжности в СРП, 3 в Районна прокуратура – Варна, по 2 в районните прокуратури в Благоевград и в Пловдив, и по 1 в районните прокуратури в Кюстендил, Ихтиман, Ботевград, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Велико Търново, Русе, Бургас и Сливен.

На писмения изпит се явиха 652 от допуснатите до участие в конкурса 892 кандидати. Те бяха разположени в свързаните помежду си зала 5 и зала 6 в сградата на Интер Експо Център. Пред тях и в присъствието на членовете на конкурсната комисия, бяха изтеглени казус по наказателно-правни науки и тест по Право на Европейския съюз за правата на човека.

До устен изпит ще бъдат допуснати кандидатите, получили оценка не по-ниска от 4,50 на казуса и не по-ниска от 4,50 на теста.