съд разград

Съдят двама за измама, ощетила Община Кубрат с над 1 250 000 лева

Окръжна прокуратура – Разград предаде на съд 62-годишния О. Ч. – бивш заместник-кмет на Община Кубрат и 65-годишния Б. Б. – управител на фирма за това, че в условията на продължавано престъпление, чрез съставяне на документи с невярно съдържание, ощетили Община Кубрат с движимо имущество – пари, като документната измама е в особено големи размери и представлява особено тежък случай – престъпление по чл. 212, ал. 5 във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2,  във връзка с чл. 26, ал.1  от НК. Длъжностното лице е привлечено към наказателна отговорност и за престъпление по чл. 219, ал. 4 във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че като лице, на което е възложено да разходва и отчита имущество, не положил достатъчно грижи за възложената му работа и от това последвали значителни щети на Община Кубрат в особено големи размери.

Б.Б. имал сключен договор за осъществяване на гореспоменатите дейности в Община Кубрат от септември 2005 година. Договорът бил сключен за срок от 10 години във връзка с дейности по събиране, извозване и обезвреждане на твърди битови отпадъци на територията на общината; поддържане на депо за твърди битови отпадъци; почистване и ликвидиране на незаконните и неотредени сметища на територията й.

Заплащането по договора се извършвало въз основа на двустранно подписани протоколи за приемане на извършената работа и фактура. Тези документи били изготвяни и подписвани от обвиняемите О.Ч. и Б.Б. Освен това заместник-кметът трябвало да осъществява и контрол на извършената от изпълнителя работа. Това обаче не се случвало. Така двамата мъже ежемесечно подписвали протоколи, в които били посочени завишени количества на събрани и извозени отпадъци, като така от общинския бюджет били заплащани по-големи суми за предоставената услуга без реалния обем на свършената работа да отговаря на фактурирания.

Обвиняемият заместник-кмет не положил достатъчно грижа за възложената му работа, което се изразявало в неосъществен контрол от негова стана и поемане на задължения, подписвайки първични документи издавани от изпълнителите. Той не сравнявал количествата, които са отразявали съвместно с другия обвиняем, и тези, които били посочвани като реално приети от депото. За пет години Община Кубрат била ощетена с 1 259 228,19 лева, заплатени от структурата във връзка с дейности по сметосъбиране и сметоизвозване в града и околните села, без реално да са извършени посочените в документацията обеми на работа.

Предстои делото срещу двамата мъже да бъде насрочено за разглеждане в Специализирания съд. Ако бъдат признати за виновни, двамата мъже могат да получат наказания „лишаване от свобода“ от десет до двадесет години за извършената от тях документна измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. А О.Ч. може да бъда осъден също с „лишаване от свобода“ от три до десет години за длъжностното престъпление, извършено от него.