депутати

Правната комисия ще обсъди на второ четене закриването на спецправосъдието

Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси ще обсъди днес на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Промените, освен закриване на специализираните съд и прокуратура, предвиждат отмяна на "кариерните бонуси" на членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), главния инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС.

В преходните и заключителните разпоредби се урежда кадровият статус на съдиите, прокурорите и следователите след закриване на специализираното наказателно правосъдие и условията и реда за тяхното преназначаване. С разпоредбите се определят правомощията на съответната колегия на ВСС да разкрие съдийски, прокурорски и следователски длъжности. Урежда се приключването на висящите съдебни производства при спазване на принципа за неизменност на съдебния състав, като се предвижда в случаите, когато е проведено закрито или разпоредително заседание, съдиите, които не са преназначени в Софийския градски съд, съответно в Софийския апелативен съд, да бъдат командировани за участие в разглеждането на делата до приключването на производствата по тях, сочи Дарик.

Законопроектът предвижда и изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, които уреждат подсъдността на престъпленията, попадащи в юрисдикцията на закрития специализиран наказателен съд, като я прехвърлят към окръжните и районните съдилища по общите правила на родовата и местната подсъдност. Определя се редът за предаване и приемане на неприключилите и на приключилите дела, преписки и архив, като е определено Софийският градски съд да бъде правоприемник на Специализирания наказателен съд, а Софийският апелативен съд – на Апелативния специализиран наказателен съд.

При гласуване на законопроекта на първо четене в пленарната зала той беше подкрепен от "Продължаваме Промяната", "Има такъв народ" и "БСП за България". Народните представители от трите парламентарни групи отбелязаха, че специализираното правосъдие не е оправдало целта, за която е било създадено. От ГЕРБ-СДС обявиха, че промените ще поставят под риск висящите наказателни дела.

Ръководството на Прокуратурата на Република България изрази отрицателно становище към законопроекта.  В него се казва, че с приемането на законовите промени ще бъдат удовлетворени интересите на ограничен кръг от лица, „застрашени“ от специализираното правосъдие. „По този начин чрез механизмите на законодателната власт ще бъдат постигнати политически цели и ще се осъществи пряко политическо влияние върху работата на независимата съдебна власт“, допълват от прокуратурата. Поставя се и въпросът как ще бъде реализирана по-ефективна борба с организираната престъпност и с корупцията по високите етажи на властта, щом спецструктурите не са ефективни.