вкс

Дела с обществен интерес, насрочените за разглеждане във ВКС до края на април

Наказателно дело срещу Пламен С. за причиняването на катастрофа с две жертви и седем ранени, пътували с микробус към фолклорен събор в село Садина. І наказателно отделение, докладчик: Румен Петров

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Пламен С. и на частните обвинители срещу решение на Апелативен съд – Варна, с което е изменена присъда на Окръжен съд – Разград.

С първоинстанционната присъда Пламен С. е признат за виновен в това, че на 08.09.2018 г. на пътя Разград – Попово при управление на товарен автомобил с прикачено полуремарке нарушил правилата за движение по пътищата, като по непредпазливост причинил смъртта на две лица и телесни повреди на седем лица. Наложени са му наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 5 години и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 5 години.

Присъдата е изменена от въззивната инстанция, която приема, че Пламен С. е причинил смъртта на жертвите и телесните повреди на пострадалите, тъй като е превишил скоростта, ограничена с пътен знак. Подсъдимият е оправдан по обвиненията за несъобразяване с пътните условия и за неспазване на скоростта на движение, предвидена за съответната категория пътно превозно средство. В останалата част първоинстанционният съдебен акт е потвърден.

В жалбата на подсъдимия са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК (нарушение на закона, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наказанието), като се иска отмяна на решението на Апелативен съд – Варна и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, изменение на присъдата и намаляване на размерите на наложените наказания.

С жалбите на частните обвинители като касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК се сочат нарушение на материалния закон и наложено явно несправедливо наказание, като се иска отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане.

Наказателно дело срещу Иван Т., прострелял през 2018 г. 50-годишен мъж при спречкване в подлеза на кръстовището на булевардите „България“ и „Гоце Делчев“ – София. ІІІ наказателно отделение, докладчик: Невена Грозева

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Иван Т. и на частния обвинител и граждански ищец срещу решение на Софийския апелативен съд, с което е отменена присъда на Софийския градски съд само в частта за разноските, а в останалата част е потвърдена.

С първоинстанционната присъда Иван Т., е признат за виновен в извършването на опит умишлено да умъртви другиго, като опитът е останал недовършен по независещи от дееца причини и деянието е извършено по начин и със средство, опасни за живота на мнозина. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 8 години. Осъден е да заплати на гражданския ищец сумата от 70 000 лв. за претърпени от престъплението неимуществени вреди, като гражданският иск е отхвърлен до пълния предявен размер от 100 000 лв.

В касационната жалба на подсъдимия се заявяват всички касационни основания и се иска при условията на алтернативност отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд, прилагане на закон за по-леко наказуемо престъпление или оправдаване.

С касационната жалба на частния обвинител и гражданския ищец се иска увеличаване на наложеното наказание и присъденото обезщетение.