ВАС

ВАС потвърди конфликта на интереси за управителя на МБАЛ – Велинград

Върховният административен съд остави в сила решение на Административен съд – Пазарджик, с което е потвърден конфликтът на интереси по отношение на д-р Жеко Чешмеджиев, управител на Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград /МБАЛ – Велинград/. Установено е, че на 1 април 2019 г. д-р Чешмеджиев, като управител на болницата, е подписал договор, с който МБАЛ – Велинград отдава под наем за срок от 5 години на „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД 12 помещения в болнична сграда, ведно със съответното оборудване и техника.

Няма решение на Общинския съвет, като едноличен собственик на капитала на болницата, което да оправомощава управителя й д-р Жеко Чешмеджиев да отдава под наем такава болнична собственост. Според КПКОНПИ, по този начин е реализиран конфликт на интереси – чрез икономическа свързаност: управителят на болницата е отдал под наем кабинети и оборудване на друго здравно заведение, в което той самият има лекарска практика по договор, със съответните доходи от тази практика. Общата сума, наложена на д-р Жеко Чешмеджиев като глоби и отнемания на материална облага, е в размер на 26 833 лв.

Върховните съдии посочват, че първоинстанционният съд „правилно е приел, че е доказано наличието на икономическа зависимост и че тя е породила основателни съмнения в безпристрастността и обективността на лицето, което заема висша публична длъжност“. ВАС допълва, че „с оглед посочените обстоятелства се установява наличието на обусловеност между сключването на договора за наем и осъществяване на дейността на дружеството, което на свой ред е необходимо условия за реализиране на работата и получаването на възнаграждение от Чешмеджиев по сключения от него граждански договор. Налице е причинна връзка между подписването на договора за наем и възможността за получаване на доход в пари от Чешмеджиев“.