дирекция национална полиция

ГДНП изпраща в прокуратурата материалите от проверка за нередности при провеждането на обществена поръчка от УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

Служители на отдел „Икономическа полиция“ в ГД „Национална полиция“ са извършили проверка във връзка със сигнал за сключен от предходното ръководство на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД договор през 2020 г. за строително-монтажни работи в сграда на една от клиниките предвид наличието на отпуснати целеви финансови средства от Министерство на здравеопазването (МЗ).

Хронологично е установена следната фактическа обстановка:

През декември 2019 г. са сключени два договора за предоставяне на целева субсидия за капиталови разходи между  УМБАЛ „Александровска“ ЕАД и МЗ, на стойност над 3 млн. лв., като Изпълнителят – УМБАЛ се задължава в срок до 31 януари 2020 г. да проведе обществена поръчка по ЗОП.  На практика обаче, обществената поръчка е обявена на 6 февруари 2020 г., а решението за избора на изпълнителите по ЗОП е обявено на 8 юли  – закъснение от почти половин година в нарушение на срока по двата договора. Въпреки това, представители на УМБАЛ са сключили договор за разходване на споменатите средства с търговско дружество с предмет строително-ремонти дейности по сграда на Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести. Съгласно договора, на дружеството е била преведена авансово сума в размер на 596 620, 94 лв.

Същевременно, в периода от обявяването на обществената поръчка на 6 февруари 2020 г. до 18 декември 2021 г., от УМБАЛ не са били предприети действия за получаване на необходимите строителни книжа за изпълнение на сключения договор и ремонтни дейности не са започнати.

Установеното нарушение на срока по сключените договори с Министерство на здравеопазването налага средствата да бъдат върнати на ведомството, като на 10 февруари т.г. МЗ е изискало от УМБАЛ „Александровска“ ЕАД в едномесечен срок да възстанови изцяло преведените финансови средства по двата договора. На искането на УМБАЛ търговското дружество – Изпълнител да възстанови преведения аванс в размер на 596 620, 94 лв. е получено възражение с аргумент, че неизпълнението е по вина на Възложителя, тъй като Изпълнителят е имал готовност да изпълни ремонтните дейности.

Във връзка с установените по документи факти, ГДНП предлага преписката да бъде изпратена в СГП с мнение за образуване на досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 219 от НК.

В рамките само на седмица това е втора приключена от ГДНП проверка, свързана с УМБАЛ „Александровска“. Припомняме, че при първата проверка заключението на разследващите бе че е налице основание за започване на досъдебно производство по чл. 219 от НК за сключване на неизгодна сделка и безстопанственост и чл. 282 от НК за неправомерно облагодетелстване  от изпълнителя на строително ремонтните дейности.