лична карта

Личните карти – с биометрични данни, предлага професор

Някои дейности, като дигитализацията, можеше да бъдат направени и преди Плана за възстановяване и развитие. Това коментира пред БНР ректорът на БСУ проф. Милен Балтов. Ключът се криеше в това, например, личните ни карти да са с биометрични данни, посочи той:

"За да може да бъде разпознаван ползвателя им, пък и висшата степен, ако има чип с информация, още по-добре, защото това ще играе ролята на негов електронен подпис и вместо един милион полуспящи електронни подписа, казвам го защото аз съм от първите 1000 души в България, който съм с електронен подпис, но в масовия случай не се използват активно. Ето виждате ли, едно мъничко нещо, което трябваше да се случи, между другото, преди четири години, пак с европейски средства, по ОП "Добро управление". МВР си казаха, ами тука имаме да построим една сградичка и заради това нещо не се случи".

Ако всеки един гражданин се идентифицира дигитално, това ще улесни редица дейности, уточнява БНР.