пране на пари

Адвокати и нотариуси се завърнаха от семинар в Рим срещу прането на пари

Българска делегация се върна от семинар – обучение в сената на Италия по проекта  LIGHT, който има за цел да повиши компетентността на адвокатите и на нотариусите за предотвратяването на изпирането на пари (ПИП)/Борба с финансирането на тероризма (БФТ), и по този начин да се засили тяхната роля в прилагането на ПИП/БФТ и гарантиране на ефективността на политиката в тази област, сочи БНР.

Адвокат Елка Пороминска, председател на Асоциацията за жените – адвокати, партньор на събитието в Рим от българска страна отбеляза, че се е завърнала от италианската столица с усещането, че институциите -държавни  и частни, както и представителите на свободните професии, имат за задача да работят заедно по тази много тежка материя. Свидетели сме на засилване на опитите за пране на пари. Мнението на лекторите на семинара беше, че организираната престъпност се променя, криминалните групи атакуват и има високи нива на нелегална икономика, което всъщност се явява проблем на демокрацията в ЕС. Според един от лекторите, над 90% от сигналите за пране на пари идват от нотариусите в Италия и Испания. За България нямаме данни, отбеляза тя.

Темите коментира в “Законът и Темида“ и Марио Палаци, обществен обвинител-прокурор от Окръжна дирекция „Борба с мафията“ в Рим, който бил един от лекторите на семинара: “Начините за пране на пари са изключително много. Основните начини са чрез магазини и ресторанти. Другият много интересен момент е тенденцията зи инвестиране в чужбина. Имали сме два-три случаи, в които е било намесено името на България. Разследвал съм търговски дружества с участието  на италиански и български граждани.  Имало е случаи, в които дружествата са само с български граждани, но зад тях неофициално са стояли италиански".

А Енрико Теца, експерт наблюдател от Италианската конфедерация на либералните професии, работил над 20 години в ООН и консултирал България, "първата цел е да се прилага европейското законодателство в областта на прането на пари и в борбата с организираната престъпност. Втората цел е да дадем яснота на Европейската комисия, че нейният начин на мислене не е верен, защото те считат, че адвокатите, нотариусите и финансистите са автори на тези действия с изпирането на пари".