компютри пожарна

Интегрирана информационна система за координация и управление ще внедрят в ГДПБЗН

Резултатите, постигнати по проект „Развитие и модернизиране на Националния оперативен център и областните оперативни центрове“, бяха представени в ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“. Проектът, финансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“, е на стойност 3 195 000 евро и е осъществен за 36 месеца. Постигнатите резултати бяха представени от ст. комисар Красимир Шотаров, директор на Дирекция „Оперативни дейности“ в ГДПБЗН.

Осъществена е доставка на оборудване, осигурена е свързаност и нови функционалности на Националния оперативен център. Закупени са съвременни компютърни конфигурации, периферни устройства, видеостени, активно мрежово оборудване, компоненти за сиренната система за оповестяване и др. Извършени са и нужните ремонтни дейности за подобряване условията на труд. Модернизация и разширяване на радиопокритието и капацитета на ТЕТРА системата за подобряване на комуникационната среда, също е основна част от реализирането на проектните дейности.

Инспектор Мартин Николов представи разработената модерна Интегрирана информационна система за координация и управление на силите и средствата, която предстои да бъде внедрена в главната дирекция. Предназначението на тази система ще бъде да подпомогне взимането на информирани управленски решения при пожари, бедствия, аварии и катастрофи. Системата ще разполага с редица регистри и бази с данни за състава и техническата обезпеченост на пожарната, в района на събитието. В реално време, ръководителят на екипите ще може да вижда цялата налична информация за инцидента, както и да осъществява комуникация с оперативния център. Системата позволява работа в ГИС-среда, както и оповестяване на конкретен служител или избор на определена единица техника. Към Интегрираната информационна система е разработено и мобилно приложение за служителите на ГДПБЗН.