Национална следствена служба НСлС вход сграда

Петко Петков – следовател в НСлС, е предложен за изборен член на ВСС

Публикуваха предложение от следователите от Национална следствена служба, Окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури в страната и Следствените отдели в Софийска градска прокуратура и Специализираната прокуратура, с което предлагат Петко Петков – следовател от специализиран отдел 02 „Криминален“ в НСлС, за изборен член на ВСС.

Петко Петков започва професионалната си кариера през 1995 г. като помощник следовател в Районна следствена служба – Елин Пелин, а през 1996 год. е следовател там. От 6 ноември 1996 г. е заместник ръководител на Районна следствена служба – Костинброд, като изпълнява и функциите на ръководител. През 1998 год. е следовател в Стопански отдел на Столична следствена служба, а от 2000 г. е ръководител на Осмо Териториално отделение при Столична следствена служба. През 2002 г. е избран за директор на Окръжна следствена служба – Благоевград, а от 2005 г. е директор на Столична следствена служба. В периода от 2010 г. до 2014 г. е заместник директор на Национална следствена служба, след което и до настоящия момент е следовател там.

В предложението си около 200 следователи считат, че Петко Петков притежава необходимите лични, професионални и нравствени качества, да бъде избран за член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите, като акцентират върху това, че той е „уважаван и признат, като много добър следовател и администратор, колега и юрист, ползващ се с авторитет, с умения за работа в екип“.

От 2014 г. и до момента, Петко Петков е председател на Камарата на следователите в България. Също така е член на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система към Министерство на правосъдието. Автор и съавтор е на няколко актуализирани методики от следователите от НСлС – „Методика за разследване на произшествия в железопътния транспорт“, „Методика за разследване на взривове“ и др. Преминал през обучения за борба с тероризма и оръжията за масово поразяване през 2007 г., 2008 г., 2013 г. и 2014 г., като през 2014 г. е преминал обучение в гр. Майок, Северна Каролина по линия на Държавния департамент на САЩ, за разследване на взривове и борба с тероризма. Бил е ръководител на два проекта реализирани от ПРБ по ОПАК и ОПДУ за изграждане на ядрото на ЕИСПП и надграждане на информационните системи на прокуратурата, както и ръководител на проект по ОПДУ реализиран от Камарата на следователите в България, с издаден Наръчник за разследване на престъпления с висока обществена опасност – киберпрестъпност, данъчни престъпления, изпиране на пари и смърт по непредпазливост. Участвал е в работни групи по проекти за изменение на ЗСВ, НК и НПК.

През 2016 следовател Петков е награден с почетен знак от Съюза на юристите в България. Награждаван и три пъти със Заповед на главния прокурор със „Служебна благодарност и грамота“.