САСДело Луканов белезници

Промяна в НК ще „помилва“ хората, обвинени за клевета срещу чиновници

Министерство на правосъдието предприема действия в отговор на множеството осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Една от тях е изменение в Наказателния кодекс (НК), според което вече ще е възможно освобождаване от наказателна отговорност и налагане само на административна санкция в случаи на обида и клевета спрямо длъжностно лице.

Констатирано е, че налаганите в България наказания за тези престъпления често на практика по-скоро са начин за натиск срещу хората, които сигнализират за нередности или критикуват властта. Според действащите разпоредби на НК, когато обидата и клеветата са нанесени на „орган на власт“, освобождаването от наказателна отговорност е невъзможно.

Сега правосъдното министерство предлага да се предвиди изключение на изключението за случаите, в които обект на обидата и клеветата е орган на власт. „По аргумент на по-силното основание органите на власт, както и длъжностните лица, са обществени и политически фигури, които следва да могат да бъдат подложени на приемлива критика в по-широки граници, отколкото частните лица. Поради тази причина, с оглед на практиката на ЕСПЧ изглежда неприемливо за обида или клевета, насочени срещу органи на власт, да се носи винаги наказателна отговорност без възможност за нейната замяна с административно наказание, ако са изпълнени останалите условия на чл. 78а“, мотивира се министърът на правосъдието Надежда Йорданова.

Министър Йорданова предлага и да се премахне квалифицираният състав, който предвижда, че за обида и за клевета на длъжностно лице или на представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му се налагат от 3000 лв. до 10 000 лв. глоба и обществено порицание. „По този начин националното законодателство се хармонизира с изискванията на установеното в практиката на ЕСПЧ правило, че длъжностните лица могат да бъдат обект на обществена критика в по-широк обхват във връзка с изпълняваните от тях обществени функции“, се посочва в мотивите. Освен това се предлага да се намали долната граница на наказанието за квалифицираните състави на обида и клевета. Така глобата за обида вече ще е от 500 лв. до 10 000 лв., а не от 3000 лв. до 10 000 лв. А квалифицираните случаи на клевета няма да се наказват с глоба от 5000 лв. до 15 000 лв., а санкцията ще е в диапазона от 1000 лв. до 15 000 лв.