Иван Гешев гл. прокурор

Гешев увеличи отделите във ВКП с още един

Прокурорската колегия подкрепи искането на главния прокурор Иван Гешев да се структурира нов отдел във Върховната касационна прокуратура. Това ще е отдел 09 „Нормативен анализ“, стана ясно днес (16 март) на заседание на колегията във Висшия съдебен съвет.

Главният прокурор Иван Гешев е поискал щатът на ВКП да бъде увеличен с две бройки, тъй като ще бъде създаден новият девети отдел. Прокурорската колегия взе решение в подкрепа , но окончателната дума ще си каже утрешният пленум на ВСС. Една от исканите бройки ще  бъде взета от  от Районна прокуратура – Бургас и една от Специализираната прокуратура.

Не стана ясно точно какви специфични задачи ще изпълнява новото звено във ВКП.

В момента Върховната касационна прокуратура има осем отдела – 01 „Специализиран“, 02 „Досъдебен“, 03 „Съдебен“, 04 „Международен“, 05 „Аналитичен“, 06 „Административен“, 07 „Противодействие на престъпленията против кредиторите, данъчната и осигурителната система“ и създаденият миналата година 08 „Престъпления против финансовите интереси на ЕС и взаимодействие с Европейската прокуратура“.