съд враца

Десислава Тодорова остава кмет на Борован

Десислава Тодорова остава на поста си като кмет на община Борован, става ясно от решение на Административния съд във Враца. Магистратите обявиха за нищожно решението на общинската избирателна комисия, с което правомощията й бяха прекратени предсрочно, съобщава Bulnews.

Ето и мотивите на съда:

"С решение от 04.03.202 г., постановено по адм. дело № 13 по описа на АдмС – Враца за 2022 г., съдът е обявил за нищожно Решение № 146-МИ/09.01.2022 г. на ОИК – Борован, с което е отменено решение № 145-МИ/07.10.2021 г., предсрочно са прекратени правомощията на кмета на Община Борован и е обезсилено издаденото удостоверение за избор. Решението, което е оспорено пред съда е взето след постановяване на предходно решение на същия орган и след направено от ОП – Враца предложение за възобновяване на административното производство.

След анализ на всички факти и обстоятелства, установени въз основа на приобщените по делото доказателства, съдът е установил, че Решение № 146-МИ/09.01.2022 г. на ОИК – Борован, с което са прекратени правомощията на кмета и е обезсилено удостоверението за избор, е постановено без да се е развило производство по възобновяване, каквото законът изисква в тези случаи, като органът е излязъл извън рамките на своята компетентност, прекратявайки правомощията на кмета, а не пълномощията, които именно касаят неговия мандат, като изборен орган.

Решението на Административен съд – Враца подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от връчването му на страните."