Надежда Йорданова

България се кани да сътрудничи на Международния наказателен съд

Надежда Йорданова Във Фейсбук

Българската държава предприема всички мерки за координирано усилие на всички институции във връзка с войната в Украйна. От вчера е активирана и Директивата за временна закрила, което е безпрецедентно за ЕС. Това означава, че тези хора имат право за една година да бъдат на територията на ЕС и да се ползват с всички права, които имат като бежанци – социална закрила, работа, настаняване. Има възможност за увеличаване на тази закрила с шест месеца. Така ситуацията е сериозно облекчена.

България вече предоставя безплатна правна помощ за бежанците на наша територия. Регионалният център във Варна вече работи. Страната ни ще участва и в разследването на международния наказателен съд в Хага за евентуални военни престъпления. Един от възможните варианти е адвокатите, които са на първа линия и разговарят с бежанците, да се включат със сведения за извършените различни престъпления, агресии и зверства.