курс амвр

Извънреден курс за допълнително обучение на служители с полицейски правомощия

Курсовете са организирани по разпореждане на министър Бойко Рашков и през тях ще преминат всички служители от оперативните дежурни части, разследващите полицаи, служителите от Детска педагогическа стая, както и други служители с полицейски правомощия. В Академията на МВР бе създадена организация и по разпореждане на министър Бойко Рашков днес започна обучението в извънреден курс за служители с полицейски правомощия.

В Аулата на Академията на МВР ВДП ректорът на висшето училище старши комисар доц. д-р Руси Янев откри първия извънреден двудневен курс на тема „Усъвършенстване прилагането на полицейски правомощия при работа с малолетни и непълнолетни”. Пред първата група от 60 участници – служители на СДВР, ректорът обяви програмата на курса, като описа и обясни тематиката на лекционните сесии и практически занятия. Сред темите, включени в обучението, са „Наказателноправни аспекти“; „Наказателнопроцесуални аспекти“, „Използването на полицейски правомощия – акцент при работата с малолетни и непълнолетни лица“, Защита на основни човешки права в полицейската дейност при работа с малолетни и непълнолетни лица“, „Предоставяне на полицейска закрила на деца“ и „Полицейска психология“.

Доц. Янев обясни на полицейските служители, включени в обучението, че след края на двудневния курс те ще имат 10-дневен период, в който да се подготвят за изпит–тест за проверка на усвоените в курса знания.

Извънредният курс „Усъвършенстване прилагането на полицейски правомощия при работа с малолетни и непълнолетни” бе въведен по разпореждане на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков след отвеждането на трима младежи в столичното Първо РУ на 25 февруари и е част от мерките за стриктно изпълнение на изискванията на Инструкцията за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях.