таня райчева

Зам.-министър Таня Райчева участва в редовното заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“

Заместник-министърът на вътрешните работи Таня Райчева участва в редовното заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“ във формат „Вътрешни работи“, което се проведе  на 3 март в Брюксел. Обсъдени бяха теми, свързани с политическото управление на Шенгенското пространство, ситуацията в Украйна, както и напредъка по реформата в областта на миграцията и убежището. Съветът одобри задействането на Директивата 2001/55/ЕО относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила. Тя ще се прилага за украински граждани и с гъвкав подход към граждани на трети страни с доказан статут на дългосрочно пребиваващи в Украйна.

България подкрепя инициативата за поддържане на редовен политически диалог за правилното функциониране на Шенгенското пространство без контрол на вътрешните граници. Готови сме с внедряването на новото поколение Шенгенска информационна система и ще я въведем без отлагане, заяви зам.-министър Райчева. Тя изтъкна значението на принципа за солидарност с най-засегнатите от незаконната миграция държави и необходимостта от разпределяне на отговорността по приема и интеграцията на тези лица.

Министрите проведоха видеоконферентен разговор с украинския си колега Денис Монастирски, който ги запозна с актуалната ситуация в страната и изключителните трудности, които преживяват гражданите на Украйна в резултат на руската инвазия. Заявена бе категорична подкрепа за Украйна. Съветът одобри активирането на Директивата относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила на граждани на Украйна.

Съветът проведе среща с Латиноамериканския комитет за вътрешна сигурност и прие декларация, свързана с борбата с организираната престъпност и наркотични вещества.

Вътрешните министри накратко обсъдиха и развитието на поетапния подход по Пакта за миграция и убежище. „За България от основно значение при прилагане на процедурите на границата да се отчита специфичната ситуация на държавите на предна линия“, подчерта българският заместник-министър на вътрешните работи.