висш адвокатски съвет

Българската адвокатура, заедно със Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа, остро осъжда инвазията в Украйна

Изявление на Съвет на адвокатурите и правните общества в Европа – CCBE във връзка с инвазията в Украйна:

Съветът на адвокатурите и правните общества в Европа (CCBE) представлява адвокатски колегии и правни общества на 45 държави и чрез тях – повече от 1 милион европейски адвокати. От създаването си CCBE застава начело, като насърчава и защитава правните принципи, залегнали в основата на демокрацията и върховенството на закона.

CCBE се присъединява към институциите на ЕС и международната общност в искането им Русия незабавно да преустанови незаконната си инвазия в Украйна. Всички държави трябва да съблюдават основните задължения, ценности, принципи и свободи, предвидени в Хартата на Обединените нации, Статута на Съвета на Европа, Европейската конвенция за правата на човека, Меморандума от Будапеща относно гаранциите за сигурност и други общи принципи на международното публично право, включително Римския статут на Международния наказателен съд.

CCBE осъжда строго действията, които нарушават тези основни и общоприети принципи на международното право. Спазването на международните закони и договори трябва да се поддържа и подкрепя. В настоящата трагична ситуация, в която се оказа украинският народ, необходимостта от поддържане на върховенството на закона е от първостепенно значение.

CCBE категорично осъжда инвазията в Украйна от Русия. Неоправданата инвазия в суверенна държава представлява сериозно посегателство върху върховенството на закона. Ние приветстваме изявлението на прокурора на Международния наказателен съд.

„Припомням на всички страни, които провеждат враждебни действия на територията на Украйна, че съгласно декларацията от 8 септември 2015 г., с която се приема юрисдикцията на Международния наказателен съд (МНС или Съда), моята Служба може да упражни юрисдикцията си и да разследва всяко действие на геноцид, престъпление срещу човечеството или война, извършено на територията на Украйна от 20 февруари 2014 г. нататък.

Всяко лице, което извърши такива престъпления, включително чрез заповядване, подбуждане или по друг начин допринасяне за извършването на тези престъпления, може да подлежи на наказателно преследване пред Съда при пълно спазване на принципа на допълване. Задължително е всички страни в конфликта да спазват задълженията си съгласно международното хуманитарно право.

Призоваваме прокурора да започне незабавно разследване в тази връзка с оглед съдебно преследване на президента на Русия Владимир Путин и неговите съучастници. Украинският народ заслужава защитата на международния правен ред.

CCBE отдава специално значение на съблюдаването на универсалните ценности като човешко достойнство, свобода, равенство и солидарност и затова настоява Европа да остане пространство на мир, свобода, сигурност и правосъдие. По-конкретно изразяваме солидарност с нашите украински колеги, които са подложени на нападение.

Имаме също така предвид положението на руските ни колеги, които не смятат, че могат да вдигнат глас против тази незаконна война, защото се страхуват за живота си.

CCBE допълнително подчертава, че в този контекст правото на убежище следва да бъде спазвано и гарантирано и на нуждаещите следва да се предоставя хуманитарна помощ. Ето защо държавите – членки на ЕС и другите европейски държави се насърчават да предприемат необходимите мерки в областта на управлението на границите и убежището, за да помогнат на хората, които бягат от конфликт и насилие. На последно място, CCBE насърчава адвокатите да предоставят правно съдействие на лицата, които търсят международна закрила, и приветства факта, че много правни професионалисти вече са ангажирани с подобни действия.