общо събрание адвокати

След 10 часа работа общото събрание на адвокатите от страната завърши

Близо 10 часа продължи Общото събрание на адвокатите от страната, което прие над 10 решения. Сред тях са препоръка до Висшия адвокатски съвет да приеме решение, с което да се увеличат сумите на делегираните месечни вноски от бюджета на ВАдвС за адвокатските колегии от 10% на 20%; да се създаде адвокатски електронен форум за обмяна на информация между адвокатите, с възможност за предложения и поставяне на въпроси към следващо общо събрание; да се преразгледат договорите с фирмата за изготвяне на адвокатски карти като се настоява за съкращаване на сроковете за изпълнение на адвокатските карти и при несъобразяване с това условие, да се проведе конкурс за нов изпълнител.

Бяха приети и две декларации като едната отново е свързана с искането за увеличението на нормативно признатите разходи за адвокатите от 25 на 40 %. "Общото събрание на адвокатите от страната обръща внимание на законодателната и изпълнителната власт за тежкото социално и икономическо положение на българските адвокати, включително за безпрецедентния отлив от професията.

Предупреждава за продължаването на тази тенденция и през настоящата година и настоява да се вземат конкретни мерки за подкрепа на българските адвокати, които не получиха никакво подпомагане от държавата от началото на ковид пандемията досега, включително чрез увеличаване на процента на нормативно признатите разходи", заявяват адвокатите от страната в призива си към управляващите.

Гости на форума са Галина Захарова – председател на ВКС, Борислав Ганчев – зам.-министър на правосъдието, Елена Чернева – зам.- омбудсман, Владислав Славов – председател на СЮБ, Миглена Тачева – директор на НИП и доц. д-р Камелия Цолова – зам.-декан на ЮФ на СУ "Климент Охридски".

Приветствия до Общото събрание изпратиха президентът Румен Радев, председателят на правната комисия в Парламента Милен Матеев, председателят на ВАС Георги Чолаков и Благовест Пунев – председател на Арбитражния съд към БТПП.

След официалната част бяха представени отчетите на висшите органи на адвокатурата – този на Висшия адвокатски съвет, на Висшия контролен съвет, на Висшия дисциплинарен съд, както и финансовия отчет на ВАдвС.