Надежда Йорданова

Надежда Йорданова: Внесох предложение за закриване на специалното правосъдие

Надежда Йорданова във Фейсбук:

В качеството си на министър на правосъдието внесох в Министерския съвет предложение за промени в Закона за съдебната власт, с които се закриват Специализираният наказателен съд, Апелативният специализиран наказателен съд и съответните им специализирани прокуратури. Законопроектът урежда статуса на работещите в тях съдии и прокурори, както и приключването на висящите дела при спазване на принципа за неизменност на състава.

Демократичната общественост е във война с модела на завладяната държава. Това е битка, която поведоха гражданите през 2020 г. на площадите. Това е битка, която продължаваме стъпка по стъпка по пътя към връщане на усещането за справедливост в българското общество. Това е съдебната реформа.

Въпреки че остава встрани от светлините на прожекторите, законопроектът предвижда още една важна промяна. Предлага се отмяна на “кариерните бонуси” за членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет и административните ръководители и техните заместници. Трябва да бъде прекратено това несправедливо преимущество за кариерно израстване – кариерното израстване на магистратите следва да зависи единствено и само от работата им именно като магистрати.