димитър маргаритов

Димитър Маргаритов: Мобилните оператори се съобразиха с решенията ни

Мобилните оператори се съобразиха с решенията ни, въпреки че съдебните производства не са приключили. Това каза председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов по време на изслушване в Комисията по икономическа политика и иновации. Той коментира темата с цените на мобилните оператори.

"След като де факто мобилните оператори се съобразиха с нашите решения, въпреки че съдебните производства не са приключили на този етап, е заявено тяхното намерение да извършат индексиране на цените единствено с индекса за 2021 г., което означава, че не са предприети от тяхна страна действия по първоначалното им намерение за индексирането на цените с индекса и за 2020, и за 2021 г. едновременно. Не можем да говорим за надвзети суми, които трябва да бъдат възстановявани, но контролът по отношение на това как те прилагат след като вече са поели ангажимент, независимо че обжалват, само с индекса за 2021 г., ще продължи и занапред от страна на КЗП", заяви още Димитър Маргаритов.

Той отговори и на сходен въпрос за интернет и телевизия.

"Действително в редица договори, сключвани между икономическия оператор и потребителя е предвидена възможността за индексиране на цените, основно на месечни абонаментни такси по договори за периодични плащания, като почти изцяло е възприет един-единствен критерий и това е индексът, обявяван от НСИ относно инфлацията на потребителските цени.

В ситуацията, в която попаднахме в края на декември миналата година, беше изразено намерение на мобилните оператори да извършат едновременно индексация за 2020 и 2021 г. в нарушение на разпоредбите на договорите за предоставяне на мобилни услуги. Смея да си мисля, че и благодарение на бързата и навременна реакция от страна на Министерство на икономиката и индустрията и КЗП подобно намерение не беше реализирано и осъществено в други сфери", каза още Маргаритов.

Той напомни, че този метод за индексиране на цените е възприет от повечето икономически оператори поради факта, че в Закона за защита на потребителите изрично е уредена възможността за едностранна промяна в цените на предоставяните услуги, без това да бъде неравноправна клауза, когато критерият за тази промяна е законосъобразен и е съобщен детайлно в потребителския договор. "Всеки опит да бъде превратно упражнено подобно право както сега, така и занапред ще бъде обект на нашия контрол и забрана като нелоялна търговска практика", допълни още Маргаритов.