съд враца

Надя Пеловска-Дилкова встъпи в длъжност председател на Окръжeн съд – Враца

Съдия Надя Пеловска – Дилкова днес встъпи в длъжност председател на Окръжен съд – Враца. Церемонията се проведе в съвещателната зала на Апелативен съд – София. Актът за встъпване в длъжност бе подписан от съдия Надя Пеловска – Дилкова и от съдия Даниела Дончева, председател на Апелативен съд – София. „Желая Ви един успешен мандат!“, каза при връчването на акта за встъпване в длъжност съдия Даниела Дончева.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с пълно единодушие съдия Надя Пеловска – Дилкова за административен ръководител, председател на Окръжен съд – Враца за втори мандат по време на свое заседание на 8 февруари 2022 г. Съдия Пеловска – Дилкова получи пълна подкрепа от колегите си от Окръжен съд – Враца по време на Общото събрание на съдиите, което предшества избора й. Комплексната оценка при атестирането й е „много добра“ – 100 точки. Тя има 25 години юридически стаж в органите на съдебната власт, като съдия. В периода от 2004 г. до 2014 г. е била последователно „заместник на административния ръководител“, „административен ръководител – председател“ и и. ф. „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Враца.

От 2014 г. до 2019 г. е заемала длъжността председател на Окръжен съд – Враца. От 2019 г. до момента Надя Пеловска – Дилкова е съдия, който разглежда граждански и търговски дела в Окръжен съд – Враца.

„Благодаря на колегите съдии от Окръжен съд – Враца, че отново ми гласуваха доверие и единодушно подкрепиха кандидатурата ми на общото събрание. Приемам този отговорен пост с надеждата, че административният опит, който имам, ще е от полза в общите ни усилия за утвърждаване на доброто име на съда. И аз, и всички съдии от Окръжен съд – Враца, целим да оправдаем доверието на хората и очакванията им да получат качествено и в срок правораздаване. Стремим се да докажем, че правосъдието е независимо и съдиите се ръководят само от морала и закона. Това са нашите цели и се надявам да се справим на високо ниво с тази отговорна задача“, коментира след встъпването си в длъжност съдия Надя Пеловска – Дилкова.