Стоян Темелакиев

Зам.-министър Темелакиев участва в конференция по въпросите на връщането

Заместник-министърът на вътрешните работи Стоян Темелакиев участва в конференция на високо равнище по въпросите на връщането – регионален механизъм и партньорства. Целта на конференцията, която се проведе на 21 и 22 февруари 2022 г. във Виена, бе да бъдат обсъдени актуалните миграционни предизвикателства в Европа и съседните региони, възможностите за още по-тясно взаимодействие между държавите в противодействието на нелегалната миграция.

В изказването си по време на форума заместник-министър Темелакиев потвърди ангажимента на Министерството на вътрешните работи да продължи да допринася активно за намирането на ефективни и работещи решения в областта на управлението на миграцията, укрепване на диалога с всички партньори и засилване на сътрудничеството в отговор на общите предизвикателства.