сгс

Обвинителен акт за данъчно престъпление в големи размери

Софийска градска прокуратура внесе в съда обвинителен акт за данъчно престъпление в големи размери по НК. Според събраните при проведеното разследване доказателства се установява, че в периода 2011-2014 г. обвиняемият А. А. e получавал парични суми, които му били превеждани от чужди граждани. Преводите били осъществявани чрез международна система за бързи разплащания.

За четиригодишния период А. А. е получил 42 парични преводи от Република Турция и Република Кипър в размер на общо 91 121,62 лева, за които е дължал данъци в размер на общо 9112,16 лева.

Обвиняемият А.А. има качеството на местно физическо лице по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и задължение съгласно чл. 6 от същия закон да плаща данъци за придобитите от него доходи от източници както у нас, така и в чужбина. А. А. обаче не изпълнил това си задължение за нито една от четирите календарни години.

Видно от справки на ТД НАП гр. София за периода 2011-2014 г. обвиняемият не е подавал годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ и не е внасял паричното си задължение към бюджета.

По този начин за времето от 10 януари  2012 г. до 30 април 2015 г., пред ТД на НАП – София, при условията на продължавано престъпление с 4 деяния, А. А., в качеството си на местно физическо лице, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери, представляващи дължим подоходен данък в размер на 10% от получени парични средства с неустановен произход – престъпление по НК.

В хода на разследването са извършени разпити на свидетели, назначени и изготвени са финансово-икономически експертизи, графическа експертиза, изискани и приобщени са множество справки и други документи.

А.А. е на 51 години, български гражданин, със средно образование, неосъждан.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от Софийски градски съд.