колектори

Гарантира ли правата на потребителите новият законопроект за колекторските фирми – говорят юристите

Гарантира ли правата на потребителите новият законопроект за колекторските фирми и дали това ще осветли дейността на всички играчи в сектора? Отговори на тези въпроси потърсиха в "Денят започва" Атанас Каракашев – юридически съветник на Асоциация за управление на вземания и адвокат Кристиян Райчев от Сдружението за правна помощ на потребителите.

Според Атанас Каракашев в законопроекта има несъответствия, защото се разграничава от европейската директива, регулираща подобни действия и цели да обхване единствено фирмите, които работят извън регулацията на директивата. Така, според него, ще се стигне до различни процесуални правила за фирмите от сектора, което може да доведе до множество колизии в съдебната практика.

От асоциацията за управление на вземанията призовават законът да се съчетае с директивата и да се въведат сериозни изисквания за вписване в регистър на фирмите, занимаващи се с колекторска дейност. Така, според Каракашев, ще се разграничат ясно коректните колекторски фирми и тези, които прилагат нелегитимни практики. "Веднъж за винаги трябва да се направи ясно разграничение между едните и другите, защото проблемът за индустрията не е в тези компании, които от 20 години оперират на пазара, а в тези, за които често става дума в новинарските емисии." – каза Атанас Каракашев.

Според адвокат Кристиян Райчев от Сдружение за правна помощ на потребителите законопроектът е в полза както на потребителите, така и на фирмите, които легитимно се занимават със събиране на вземания. "В закона виждаме достатъчно гаранции, че потребителят ще бъде уведомен за извършеното прехвърляне на вземане, като ще има достатъчно време да го оспори за срок от 3 месеца, в който, след като го оспори, дружеството, което взима вземането, няма да има право да извършва повече действия докато не се установи точната дължима сума. Така че в този смисъл потребителите са достатъчно защитени." – смята Райчев.

Той допълни, че в сдружението продължават да постъпват множество сигнали за упражняване на психически тормоз от страна на колекторски фирми върху длъжници, а законопроектът забранява именно това.