захарова всс

Галина Захарова председателства за първи път Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе първо заседание под ръководството на Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд. Тя бе избрана за административен ръководител – председател на ВКС от Пленума на ВСС на 14 януари 2022 г.  „Надявам се, че ще работим ползотворно и експедитивно“, обърна се към членовете на Съдийската колегия на ВСС Галина Захарова.

Тя бе посрещната за днешното заседание на Съдийската колегия с букет цветя.