Прокуратура на Република България

ПРБ не съгласува проект на Закон за изменение и допълнение на ЗСВ

Прокуратурата на Република България (ПРБ) изготви становище по  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗВС), изпратен за съгласуване от Министерство на правосъдието в рамките на съкратен 14-дневен срок за обществено обсъждане.

В становището се посочва, че приемането на предложенията за закриване на специализираните структури (съд, прокуратура и следствени органи), би накърнило сериозно интересите на българската държава и е съществено отстъпление от постигнатото в резултат на дългогодишните усилия по Механизма за сътрудничество и проверка и по новия Механизъм за върховенството на правото в държавите-членки на ЕС.

Мотивите, изложени в законопроекта, са несъстоятелни, в някои отношения нелогични, а във връзка с работата на Специализираната прокуратура по делата за организирана престъпност, мотиви дори липсват.

Специализираната прокуратура (СП) заема ключово място в борбата с организираната престъпност, корупцията и тероризма, и се определя като ефективна структура за наказателно преследване срещу корупцията по високите етажи на властта, както и по досъдебните производства за тероризъм и за шпионаж.

Прегледът на ежегодните доклади на ПРБ, достъпни за всеки гражданин в интернет, както и на докладите на Специализираната прокуратура, показва, че с всяка следваща година нейните резултати се подобряват и като статистика, и като качество на работа.

По редица дела за корупционни престъпления обвиняеми са народни представители, длъжностни лица на високи позиции в системата на изпълнителната власт и редица други лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на чл.6 от Закона да противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. За пръв път в най-новата история, отново по досъдебни производства на Специализираната прокуратура, като обвиняеми са привлечени действащи министри и заместник-министри за престъпления по служба.

Противодействието на корупцията далеч не е свързано само с дейността на органите на съдебната власт, а е много по-сложен процес, изискващ ефективност и професионализъм в други звена от изпълнителната власт, в които се осъществява първичната дейност по разкриването на престъпленията, пише в становището.

Посочва се още, че ако неприключените досъдебни производства, най-вече тези за организирана престъпност, автоматично се прехвърлят в окръжните прокуратури без необходимия кадрови ресурс и специализация, на фона на риска от местни обвързаности, това ще се отрази отрицателно на ефективността на делата и ще върне модела, доказал своята непригодност.

В проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт липсва регламентация за компетентността по делата на Европейската прокуратура, което ще се отрази крайно негативно на изпълнението на задълженията на българската държава по Регламента за установяване на засилено сътрудничество и създаване на Европейска прокуратура.

Предлаганото законодателно решение за възстановяване или преназначаване на магистрати след закриването на специализираните структури ще засегне несменяемостта и независимостта на магистратите.

Закриването на специализираните съд и прокуратура би удовлетворило интересите на ограничен кръг от лица, „застрашени“ от специализираното правосъдие, и е теза, поддържана публично от политици, а също и от редица обвиняеми и подсъдими по наказателни производства.

Прокуратурата на Република България не съгласува законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

Становището на ПРБ ще бъде изпратено на Европейската комисия, Европейския парламент и други европейски институции.