Лозан Панов

Съдийската колегия на ВСС преназначи Лозан Панов на длъжност „съдия“ във ВАС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт, преназначи Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, на длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, считано от 11 февруари 2022 г.

Решението е взето предвид подадено на 3 февруари 2022 г. заявление от Лозан Панов за преназначаването му във ВАС, предвид изтичането на неговия мандат като председател на ВКС.