Затвор

Синдикат поиска по-голям бюджет за затворите

Синдикатът на служителите в затворите в България (ССЗБ) очаква отговор на искането за увеличаване на бюджетите на главните дирекции  "Изпълнение на наказанията" и "Охрана". В писмо изпратено днес до държавните институции, синдикалистите апелират да бъде отговорено на поставените от тях по-рано искания за повишаване на бюджетите на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и ГД „Охрана“.

Подобно решение ще бъде в подкрепа на усилията на синдикалните организации за запазване на социалния мир, стабилност в пенитенциарния сектор и ползотворно социално партниране с министъра на правосъдието във връзка със заявените от министър Надежда Йорданова намерения, които да решат на качествено ниво проблемите в системата на затворите в България, се посочва в писмото.

Организацията смята, че институциите и всички парламентарно представени политически сили трябва да прецизират всяко свое послание и действие, които касаят не само двете дирекции, подчинени на министъра на правосъдието, а целия сектор "Сигурност", с цел спокойно и ефективно функциониране на службите от първостепенна обществена важност.

В края на писмото се отправя призив по време на всички процедури и консултации по приемане на Бюджет 2022 и работа по тригодишната бюджетна рамка, всички институции и политически сили да стигнат до единна позиция, гарантираща повишаване, предвидимост и равнопоставеност на заплащането на труда, гарантиране на правата на служителите и цялостно финансиране, очертаващо съзидателна посока на развитие и възстановяване на достойнството, себеуважението, чувството за справедливост на служителите в целия сектор "Сигурност". 

Писмото е изпратено до председателя на Народното събрание Никола Минчев и до министър-председателя, министъра на финансите, министъра на правосъдието и председателите на парламентарните комисии по бюджет и финанси, конституционни и правни въпроси и до ръководствата на парламентарно представените партии. То е от името на УС на Синдиката на служителите в затворите в България и всички 171 делегати на Общо събрание на организацията, проведено на 06 февруари 2022 г., в с.Равда. Синдикатът припомня, че нееднократно призовава властите в България да се осигури нужното финансиране за преодоляване на проблема с недостига на кадри, от който с всяка изминала година се наблюдава тенденция на увеличаване на случаите на осъществена физическа, а и на вербална агресия спрямо надзиратели, което препятства за осъществяване на целите на наказанието в пълния му обем – да се накаже и превъзпита извършителят, но и да се подейства възпиращо и спрямо останалите членове на обществото. ССЗБ е най-голямата синдикална организация в структурите на министерството на правосъдието. Основана е през април 2009 година и е организатор на най-масовите протести в българските затвори от последните години. В момента в ССЗБ членуват над 2 000 служители на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и ГД „Охрана“. Организацията е в процес на присъединяване в EPSU (Public services international) и PSI (European public service union)