ДАНС

ДАНС удари фирма за бързи кредити заради заем от Асеновград

Фирма за бързи кредити попадна под ударите на ДАНС след сключен договори за заеми с клиент от Асеновград, научи "Марица".  От държавната агенция наложили глоба в размер на 20 бона, но собствениците обжалвали пред съда.

На служителите на ДАНС било възложено да извършат проверка на „Микро Кредит”АД. Целта било да се установи дали дружеството изпълнява задълженията си като финансова институция съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари. На проверяващите били предоставени множество документи и информация на СД и ДВД носители, включително и копия от клиентски досиета. Било установено, че дружеството е специализирано в отпускането на бързи кредити без обезпечение на физически лица. Договорите за заем се сключвали на място в изградената от дружеството търговска мрежа, състоящата от 70 локални офиса и над 1000 кредитни консултанта, както и онлайн-чрез разработената от дружеството платформа.  Бързите кредити осигурявали финансиране за суми от 200 до 3300 лева за срок на погасяване от 3 до 18 месеца. Кредитът не изисквал обезпечение, гаранции или поръчители. Сумата по заема можела да бъде усвоена от клиенти в брой на място в офис на дружеството, на каса на Изипей или по банков път.

Установено било, че за година и половина били отпуснати кредити на 8693 клиента, като от тях 1995 били сключени дистанционно, а 6698 – на място в офис на компанията. От извършената проверка на досиетата се установило, че идентификацията на клиентите била извършвана чрез предоставяне на копие от документи за самоличност.  По 6 броя от проверените от служителите на ДАНС договори за заем обаче не били представени такива документи,  което всъщност се явява нарушения на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Един от въпросните договори бил сключен в Асеновград, останалите във Варна, Бургас, Шумен, Пазарджик и София.

Така ДАНС налага глоба на фирмата в размер на 20 бона за констатираните нарушения, като се обосновава с факта, че нарушението е в условие на системност. Собствениците се жалвали и магистратите смъкнали глобата до 5 бона. "В случая, поради липса на доказателства няма как да се направи извод за такава трайна нагласа, като макар и налични общо шест нарушения, то няма как да не се отбележи и факта, че те са били установени в един и същи момент, описани в един протокол , като по отношение и на шестте са били издадени също така актове и НП в едни и същи дни. Тези обстоятелства няма как да бъдат пренебрегнати при обсъждане на възражението относно наличната квалификация „системност на нарушението”. В този смисъл направеното възражение относно този квалифициращ признак се явява основателно, като то следва да бъде уважено и обжалваното НП да бъде отменено частично", се казва в мотивите на съда в Асеновград.

Решението им обаче може да се обжалва в двуседмичен срок пред Административния съд в Пловдив.