Административен съд Варна

АС-Варна отмени отказ на РИОСВ да одобри проучване и добив на газ в Добричко

Административният съд във Варна отмени решението по оценка на въздействието върху околната среда на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна във връзка с инвестиционно предложение за добив на газ в находище „Спасово“ област Добрич. Това съобщиха от съда.

Делото бе образувано по жалба на инвеститора „Русгеоком“. Съдът връща на директора на варненската екоинспекция преписката за ОВОС. Като съществен порок, съдът отбелязва факта, че не са обсъдени противоречащи си становища от едни и същи органи. Съдът отбелязва, че докладът за ОВОС и докладът за Оценка за степента на въздействие имат положителна оценка; становищата, представени по ОВОС, са положителни, а изисканите повторни становища са отрицателни в резултат от обществен натиск, без промяна във фактическата обстановка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС) в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.