конференция мвр

Необходими са единни действия на Европейския съюз и адекватен капацитет за отговор и защита на границите

Заместник-министърът на вътрешните работи Стоян Темелакиев взе участие в Европейска конференция по управление на границите, която бе организирана съвместно от Австрия, Гърция, Литва и Полша и се проведе във Вилнюс, Литва. В нея участваха министри и заместник-министри на вътрешните работи и миграцията на държавите членки, посланици, европейския комисар по вътрешни работи Илва Йохансон и представители на европейски агенции.

В своето изказване зам.-министър Темелакиев акцентира върху необходимостта Европейският съюз да действа единно и обединено и да разполага с адекватен капацитет за отговор и защита на границите си. Подчертано бе, че миграционните предизвикателства към държавите на първо влизане, включително и инструментализирането на миграцията, имат своите специфики, които следва да бъдат взети предвид в търсенето на работещо за всички решение. Нужни са мерки, насочени към превенцията на нелегалните преминавания на границите, като тези мерки следва да са предприети достатъчно рано, за да се избегне разрастването на ситуацията в криза, коментира заместник-министърът.

Опитът на България показва, че физическите съоръжения са най-ефективният инструмент за спиране на потоците. В този смисъл България настоява Европейската комисия да ги разпознае като мярка за наблюдение на границите и да допусне финансирането им по линия на европейските фондове. Зам.-министър Темелакиев отчете и необходимостта от засилени действия във външното измерение и търсенето на решения по пътя на дипломацията с цел спиране на миграционните потоци от третите страни.

В рамките на формата участници приеха съвместно изявление. Те посетиха Центъра за гранично наблюдение и външната границата на Литва с Беларус, където домакините представиха предприетите мерки за справяне с миграционния натиск, резултат от инструментализирането на миграцията от страна на Минск.