съд стара загора

Старозагорският окръжен съд окончателно уважи иск на КПКОНПИ срещу Сумиста от „Килърите“

С влязло в законна сила решение на Старозагорския окръжен съд, КПКОНПИ отнема от Петър Стоянов от групата на „Килърите“ и бившата му съпруга имущество на обща стойност 341 491.34 лв.

Искът за отнемане на имущество е внесен, след като на 1 декември 2017 г., с влязла в сила присъда Петър Стоянов-Сумиста, е признат за виновен за това, че в периода 2007-2010 г. е образувал и ръководил въоръжена организирана престъпна група с цел извършване на умишлени убийства, умишлено причиняване на средни и тежки телесни повреди и палежи.

В съдебното решение се отбелязва, че Петър Стоянов е осъждан за престъпна дейност още през 1995 г., както и че през 2002 г. и 2003 г. срещу него е имало досъдебни производства за престъпления, генериращи финансов ресурс.

„Анализът на образуваните срещу лицето досъдебните производства показва трайна престъпна дейност, като видът и характерът на последната е свързан с генериране на незаконни приходи,“ потвърждава в мотивите си Старозагорският окръжен съд.