мвр

МВР в нарочно писмо до неговите структури: Да се гарантира прилагането на чл. 56 от Конституцията!

Чл. 56.
Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява и със защитник.

Правото на защита е основно универсално право. Съгласно чл. 56 от Конституцията правото на защита, включително и чрез съдействието на защитник, може да се реализира пред всички държавни учреждения, а не се ограничава в рамките на съдебния процес. Във връзка с това да се създаде организация за недопускане на случаи на ограничаване на правата на гражданите и представляващите ги адвокати, пред полицейските и административни органи на МВР.

Това гласи писмо на главния секретар на Министерството на вътрешните работи Петър Тодоров, изпратено до директорите на ГД “Национална полиция“, ГД „Борба с организираната престъпност“, ГД „Гранична полиция“, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, ГД „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, СДВР и всички Областни дирекции на МВР.

Писмото е в резултат на сигнал, подаден до Висшия адвокатски свет от адв. Иван Дойчинов от АК – Стара Загора за това, че на 06.11.2021 г. не е бил допуснат с негови клиенти до Районно управление на МВР – Чирпан.

Сигналът е разгледан още на първото заседание на Висшия адвокатски съвет и е изпратен на МВР (вх. № 812100-18259-29.11.2021 г. на МВР). Взето е решение, с което е възложено на зам.-председателя Ина Лулчева да проведе незабавна срещи с министъра на вътрешните работи Бойко Рашков, на която проблемът да бъде решен.

В резултат на срещата е изготвено писмо 8121р-22011/10.12.2021 г. от главен комисар Петър Тодоров, което съдържа методически указания за осигуряване на възможност на гражданите и адвокатите да упражняват конституционно гарантираните им права и за недопускане на пропуски в прилагането на чл. 56 от Конституцията.