Прокуратура на Република България

Обвиняеми за изнудване с цел получаване на подкуп са предадени на съд

Софийска окръжна прокуратура внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу Д.Б. и С.А. за извършено от тях престъпление по чл. 302, т. 1 и т. 2, вр. чл. 301, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

От юли 2018 г. обвиняемият Д.Б. заемал длъжността „директор“ на гимназия. От години поддържал приятелски отношения със С. А. Двамата се познавали с В.Г., представител на фирма, занимаваща се със земеделие. От 2015 г., въз основа на договор с гимназията, това дружество ползвало поземлен имот – нива, в местността „Сухи дол“. Между страните по договора била уговорена наемната цена, сроковете на заплащането й, както и условията за индексиране на размера на арендната цена спрямо инфлацията.

След встъпването в длъжност като ръководител на гимназията, Д.Б. няколко пъти се срещнал с В.Г. Споменал му, че наемната цена по договора за аренда от 2015 г. е много ниска. Арендаторът от своя страна направил писмено предложение за промяна на условията и го представил на директора на учебното заведение. В отговор на това Д.Б. му предложил договорът да не се променя, а В.Г. да му дава пари „на ръка“. Предприемачът не бил склонен на този вариант.

Обвиняемият започнал постоянно да търси В.Г., като искал от него сумата от 5000 лева годишно. В противен случай щял да вземе решение за прекратяване на договора. Между двамата не се постигнало съгласие.

Поради опасения за прекратяване на договора от страна на директора на гимназията, В.Г. уведомил органите на МВР – Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, за извършеното спрямо него изнудване.

Междувременно с преговорите за разрешаване на въпроса между Д.Б. и В.Г. за арендата на земята и исканото заплащане се заел С.А. Той умишлено улеснил директора на гимназията, давайки му съвети и разяснения за получаване на подкуп, чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение. Вследствие на проведени множество разговори и срещи било уговорено време и място за предаване на исканата сума.

На 27.12.2019 г. В.Г. дал на Д.Б. 5000 лева, за целта предварително маркирани и му предадени от служител на ГД „БОП“. Веднага след връщането на Д.Б. в автомобила си с получената сума, той бил задържан от полицейски служители.

Предстои делото да продължи в съда.