министерство на образованието

Закон да забрани политическата дейност в предучилищното и училищното образование

Правителството предлага да се забрани със закон политическата и партийна дейност в системата на предучилищното и училищното образование. Изискването за политически неутралитет и забраната за политическа дейност ще важат също за началниците и служителите в регионалните управления на образованието.

Текстовете се предлагат на Народното събрание, тъй като в ресорното министерство са установили честа практика служители от регионалните управления да извършват политическа дейност, включително и като кандидати в различни избори.