съд благоевград

Съдят фермер за неверни сведения при кандидатстване за субсидия от 156 000 лева

Окръжна прокуратура-Благоевград внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу С.Р., привлечен към наказателна отговорност за извършено от него престъпление по НК.

От декември 2018 г. обвиняемият С.Р. бил едноличен собственик на капитала на „А.Б.Р.“ ЕООД. Дейността на представляваната и управляваната от него фирма била свързана с производство и продажба на селскостопанска продукция. Дружеството било регистрирано като земеделски производител в Интегрираната система за администриране и контрол на Държавен фонд „Земеделие“.

В периода 2 януари 2019 г. – 17 април 2019 г. били подписани договори за наем на земеделска земя, по които „А.Б.Р.“ ЕООД е наемател на земеделски земи в областите Ямбол и Стара Загора.

На 16 май 2019 г. обвиняемият С.Р. лично подал в Областна служба „Земеделие“ заявление за подпомагане 2019 г. – форма за ЕТ/юридически лица, с фирма „А.Б.Р.“ ЕООД. В него вписал, че кандидатства по няколко схеми и мерки, финансирани от фондове на Европейския съюз и от националния бюджет. Попълнил и подписал всички изискуеми документи. Месец по-късно по негово искане заявлението било редактирано, като към първоначално заявените са добавени още схеми и мерки. В приложената таблица за използваните парцели бил премахнат този в района на с. Гранитово, община Елхово. Вместо него били добавени 30 други с обща площ 208,91 ха в общините Севлиево, Перник, Летница, Луковит, Радомир. В действителност той нямал сключени валидни договори, даващи му право да ползва тези имоти.

С действията си обвиняемият С.Р. целял управляваното от него дружество „А.Б.Р.“ ЕООД да получи субсидия в размер на 156 007,51 лева.

В хода на образуваното досъдебно производство са били събрани доказателства за това, че обвиняемият е представил неверни сведения при кандидатстването за получаване на финансова помощ. Към момента на подаване на редактираното заявление за подпомагане и документите към него, управляваното от С.Р. дружество не ползвало посочените парцели по предназначение и на правно основание, нито ги стопанисвало и поддържало в добро екологично и земеделско състояние.

Предстои делото срещу обвиняемия С.Р. да продължи в съда.