Герб Пресконференция Георг Георгиев

Георг Георгиев отговори за къщата си. Бил я построил с личен труд

Младият гербер Георг Георгиев отговори във Facebook за къщата си. Бил я построил с личен труд.

Обновихме статията с отговорите му и с някои редакторски бележки, пишат от BIRD.

1. Къщата все още е в процес на строителство, недовършена е и е непригодна за обитаване, което прави посочената от Вас предполагаема стойност нереалистична и силно манипулирана. /б.ред. В публикацията сме посочили, че става дума за груб строеж./

2. Къщата се състои от един жилищен етаж. /б.ред. Вероятно обемът под жилищния етаж, който ясно се вижда, е за селскостопански нужди./

3. Къщата се намира в рамките на терен, до който няма реално съществуваща инфраструктура, водопровод и канализация. / б.ред. Същото важи и за съседните къщи, които никак не са скромни. Теренът е закупен от Георгиев като земеделска земя, но бързо е променил статута си. Интересен въпрос е как се издава разрешително за строеж на терен без инфраструктура./

4. Строежът се финансира със средства от два кредита, от продадени семейни имоти и не на последно място – личен труд. /б.ред. Доходите от продадени семейни имоти би трябвало да се впишат в декларацията. По партидата на Георгиев не се вижда да е продавал имоти в лично качество./

5. Всяка една от стойностите може да бъде надлежно проследена, тъй като е постъпвала официално по банков път. /б.ред. В публикацията посочваме това, което е декларирано публично. Нямаме достъп до банковите извлечения на Георгиев/

6. Въпросният имот е единствената недвижима собственост, която ще притежавам, след като един ден евентуално бъде завършена. Съответно и ще бъде първото и единствено мое жилище, прогрес, по което не се реализира от месеци именно поради отсъствието на средства за това.

7. Показаното разрешително за строеж не съответства на реално реализираното. Цитираният от Вас документ впоследствие е изменен по надлежен ред и истинският размер на РЗП на къщата не е посоченият от Вас. /б.ред. Не се казва какъв е./