ВАдвС

ВАдвС започна редовни срещи с адвокатските колегии в страната

Среща между Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) и представители на адвокатските съвети от Североизточна България се проведе на 17 декември. Зам.-председателят на съвета адвокат Ина Лулчева и Златимир Жечев представляваха Висшия адвокатски съвет.

Домакин на срещата беше Адвокатска колегия – Добрич, а в нея участваха Милен Кадикянов – Добрич, Димитър Чавеев и Александър Атанасов – Варна, Драгомир Чернев и Николай Димов – Силистра, Иван Иванов – Търговище, Александър Маринов – Разград (представители от Шумен не присъстваха поради заболяване).

От страна на домакините участваха още Никола Василев, Ивайла Стефанова, Павлина Георгиева, Веселина Георгиева, Гергана Димитрова, Катя Иванова, Валя Пейчева, Димчо Димов, Валя Йорданова, Венелин Кирилов. Висшият контролен съвет беше представен от Снежина Христова, а Висшият дисциплинарен съд – от Милен Ралчев.

Тази работна среща е първа по рода си и е част от заявеното намерение на този състав на Висшия адвокатски съвет да надгради и подобри комуникацията с адвокатските колегии от цялата страна. „Убедени сме, че само чрез открит, ефикасен и пълноценен диалог ще постигнем резултатите, които цялата адвокатура сме си поставили“, заяви адв. Лулчева.

Представителите на колегиите бяха запознати с извършеното от ВАдвС до момента.

Над четири часа продължи дискусията, като бяха обсъдени множество теми – от проблемите на електронния регистър, до идеята за нов Закон за адвокатурата. Публичността на значимите решения на ВАдвС, необходимост от обобщаване и анализ на дисциплинарната практика, разширяване включването на адвокатурата в обществено значими каузи от национален и местен характери бяха друга част от обсъжданите въпроси.

Бяха отправени конкретни критики и препоръки към работата на ВАдвС. Специално внимание бе обърнато на необходимостта от активиране на Консултативния съвет към Председателя на ВАдвС, който се оценява като необходим оперативен орган за връзка с колегиите.

Срещата бе оценена единодушно като изключително полезна и бе решено подобни срещи да се провеждат при възможност поне 4 пъти в годината.