спецсъд и спецпрокуратура

Спецпрокуратурата отказа да образува досъдебно производство по сигнали срещу Кирил Петков

Специализирана прокуратура постанови отказ за образуване на досъдебно производство срещу Кирил Петков, сегашен министър-председател на Република България. Прокурорската преписка в Специализирана прокуратура бе образувана на 24 август 2021 г. по подаден сигнал, съдържащ твърдения за извършени документни престъпления и престъпления по служба в качеството му на служебен министър на икономиката.

В сигнала са изложени твърдения за невярно деклариране на притежание единствено на българско гражданство (престъпление по чл. 313 от НК); за нарушения на служебните задължения във връзка с избора и вписването на състава на надзорния и управителния съвет на „Българската банка за развитие“ ЕАД (престъпление по чл. 282, ал. 1 от НК); за неверни данни в Декларация за имущество и интереси; за участие като съдружник в търговски дружества и в управителни и контролни органи на юридически лица.

На 15 септември 2021 г. наблюдаващият прокурор постанови извършване на лична проверка по реда на Закона за съдебната власт. Към прокурорската преписка са присъединени общо 8 идентични жалби и сигнали от граждани и граждански сдружения.

На 13 декември 2021 г., в законново установения срок, наблюдаващият прокурор от Специализирана прокуратура постанови отказ за образуване на досъдебно производство за длъжностно престъпление, извършено от член на Министерски съвет, в случая служебен министър на икономиката.

Наблюдаващият прокурор приема, че служебният министър на икономиката не е бездействал по служба, не е нарушил служебните си задължения, както и не е превишил властта и правата си по закон (по Закона за кредитните институции, Търговския закон, Закона за търговския регистър). Заключението е, че не са събрани данни за осъществено престъпление по служба.

В хода на проверката наблюдаващият прокурор стига до извода, че твърденията за неверни данни в декларация за имущество и интереси сами по себе си не се явяват престъпление, а евентуално административно нарушение по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Относно твърдението за извършено престъпление от Кирил Петков по чл. 313 от НК – невярно деклариране на неговото гражданство, преписката е изпратена по компетентност на Софийска районна прокуратура, тъй като декларацията е съставена в качеството му на гражданин, а не като член на Министерски съвет.