всс

Дисциплинарки на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди постъпили предложения от Министерството на правосъдието за образуване на дисциплинарни производства за допуснати дисциплинарни нарушения на няколко магистрати.

След обсъждане, Колегията реши да образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на:

– Димитър Петров – прокурор в Специализираната прокуратура, като на основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ избра чрез жребий дисциплинарен състав с председател и докладчик Гергана Мутафова и членове Георги Кузманов и Пламен Найденов;

– Мария Николова – прокурор в Софийска районна прокуратура, командирована в Специализираната прокуратура, с избран чрез жребий дисциплинарен състав с председател и докладчик Йордан Стоев и членове Огнян Дамянов и Калина Чапкънова;

– Нели Славова – прокурор в Софийска районна прокуратура, командирована в Специализираната прокуратура, като на основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ избра чрез жребий дисциплинарен състав с председател и докладчик Стефан Петров и членове Евгени Иванов и Светлана Бошнакова.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет образува производство за налагане на дисциплинарно наказание на Пламена Апостолова – заместник на Главния прокурор при Върховна касационна прокуратура.

Избран бе дисциплинарен състав: Огнян Дамянов – председател на състава и докладчик, Гергана Мутафова и Светлана Бошнакова.