мвр

Прокуратурата е отказала да разследва висш МВР-служител от кабинета „Борисов-3“

Висш представител на политическото ръководство на МВР в кабинета "Борисов 3" е бил разследван преди да заеме тази длъжност, но прокуратурата е отказала да образува досъдебно производство за организирана престъпна група срещу него и съучастниците му от Главна дирекция "Национална полиция", съобщиха от силовото министерство.  Дирекция "Вътрешна сигурност“ – МВР обжалва прокурорско постановление на Специализираната прокуратура за отказ от образуване на досъдебно производство по разследване на дирекцията относно организирана престъпна група от ръководни служители на ГДНП в периода 2018-2020 година, уточняват от МВР.

В съобщението се посочва, че на основата на подписаното през 2013 г. споразумение между министъра на вътрешните работи и главния прокурор на Република България, с информация за разследването е разполагала и Върховната касационна прокуратура (ВКП). През юни 2020 г. събраните материали са докладвани във ВКП от тогавашния директор на "Вътрешна сигурност" -МВР с оглед наличие на достатъчно данни за съществуването на ОПГ с участието на висши ръководни служители от ГДНП.

Направено е искане  за образуване на досъдебно производство.

Разследването е започнало по постъпили сигнали и медийни публикации, касаещи висши професионални ръководители в ГДНП и граждани, извън системата на МВР. В хода на разследването са използвани специални разузнавателни средства с разрешението на Специализирания наказателен съд и са изготвени веществени доказателствени средства. Разследването е одобрено от тогавашния министър на вътрешните работи, уведомени са ДАНС и Специализираната прокуратура, се казва в съобщението.

С постановление на прокурор от Специализираната прокуратура през месец януари 2021 г. е направен отказ от образуване на досъдебно производство за ОПГ с участието на висши ръководни служители от ГДНП.

По време на разследването, през 2020 г. един от висшите служители на ГДНП е назначен на ръководна длъжност в политическото ръководство на МВР. Към датата на прокурорския отказ същият е продължавал да изпълнява висшата ръководна длъжност, а към настоящия момент е депутат в Народното събрание.

На основание чл. 213 от НПК Дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР обжалва прокурорското постановление на Специализираната прокуратура пред Специализираната апелативна прокуратура. ДВС – МВР счита, че прокурорът, направил отказ да образува досъдебно производство, не е посочил въз основа на кои материали е направил своите правни изводи.

Ако отделните материали съдържат противоречива информация, юридическата прецизност изисква обвинителят да мотивира защо е дал доверие на една част от тях и е отказал да кредитира останалите. Прави впечатление, че обемът на събраните и изпратени в Специализираната прокуратура ВДС-и е значителен, като и до момента в ДВС-МВР не е постъпвало становище от наблюдаващ прокурор по тях. Освен това постановлението за прекратяване е от януари 2021 г., а самото изпращане на протоколите за изготвени ВДС-и е от април 2021 г. – 3 месеца по-късно, и очевидно не са взети предвид при вземане на решението, допълват от силовото министерство.