Иван Гешев гл. прокурор

Иван Гешев се срещна с посланика на Република Азейбайджан

Главният прокурор Иван Гешев проведе работа среща с Н. Пр. Хюсеин Хюсеинов – посланик на Република Азербайджан в София. Двамата обсъдиха теми от взаимен интерес, като подчертаха традиционно добрите отношения между двете държави.

Набелязани бяха и насоки за задълбочаване на международното правно сътрудничество по линия на наказателните въпроси и противодействието на трансграничната престъпност.